Privacybeleid

Persoonlijke gegevens die Circle Branding verzamelt, worden gewaarborgd en gerespecteerd om uw privacy te beschermen, onder andere door de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerking
Circle Branding verwerkt persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Wij krijgen deze persoonsgegevens doordat uw bedrijf gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze informatie zelf aan ons verschaft.

Gegevens die wij verwerken van (natuurlijke) personen bij onze bedrijfsrelaties zijn:
–  Voor- en achternaam;
–  Telefoonnummer;
–  E-mailadres;
–  Gebruikersnaam van gebruikersaccount;
–  IPv4, IPv6, MAC adres;
–  Hostname client.

Daarnaast verwerken wij ook de volgende gegevens
–  IBAN en machtigingen;
–  Beoordeling kredietwaardigheid;
–  Betalingsgedrag

Verwerkingsdoelen en grondslag
Wij verwerken deze gegevens omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn met onze diensten welke wij aanbieden en leveren. Deze bestaan uit het verwerken van bestellingen, leveren, factureren en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Daarnaast informeren wij u over onze activiteiten en diensten.

Wij onderscheiden de volgende grondslagen:
–  Aannemen van bestellingen;
–  Afleveren van bestellingen;
–  Afhandelen van betalingen;
–  Verwerken van kortingen, conform vereisten fabrikant;
–  Verzenden van onze nieuwsbrief, aanbiedingen en prijslijst;
–  Bellen of mailen indien dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren;
–  Informeren over wijzigingen van onze diensten;
–  Informeren over terugroep acties van producten;
–  Bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken voor onze artikeldata;
–  Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
–  Het kunnen uitvoeren van een kredietwaardigheidsonderzoek en/of verzekering.

Bewaartermijn
Circle Branding bewaart persoonsgegevens van personen. De wetgeving is hierin leidend, zo worden facturen zeven jaar bewaard in verband met de eisen van de belastingdienst. Van sollicitanten en oud-werknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld werden.

Indien u geen digitale nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen dan kunt u zich afmelden via de afmeldoptie onder elke nieuwsbrief of door contact op te nemen met onze klantenservice.

Delen van persoonsgegevens met derden
Circle Branding verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit echt nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van de computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk, omdat de website het anders niet doet. Bepaalde cookies zijn handig voor de bezoeker, zoals de cookie die onthoudt in welke taal u de website wilt lezen.

Welke cookies gebruikt Circle Branding?
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en deze verder te optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Hoe kunt u de cookies weer verwijderen?
Hoe u een cookie verwijdert, hangt af van het programma waarmee u webpagina’s bekijkt. Dit programma heet de internetbrowser. Bekende internetbrowsers zijn Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari. U kunt de helpfunctie van uw internetbrowser gebruiken om te kijken hoe u cookies kunt verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens door Circle Branding en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens die wij van u beschikbaar hebben naar u of een door u genoemde instantie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van u persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@circlebranding.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de machine readable zone (strook met nummers onderaan paspoort), uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. Wij nemen altijd persoonlijk contact met u op, zoveel mogelijk op basis van de bij ons beschikbare gegevens, om uw aanvraag te verifiëren. Wij reageren zo snel als mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, op uw verzoek.

Circle Branding wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen
Circle Branding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@circlebranding.nl.

Laatste update: 25 mei 2020

Vragen
Voor vragen over deze privacy verklaring of de wijze waarop Circle Branding uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice of via privacy@circlebranding.nl.